Bloom Maša Vukmanović, Jelena Lukač Kirš i Jakov Šrajer