Stalni postav Gradskog muzeja Rijeka u palači Šećerane Nikolina Jelavić Mitrović