Interpretacijsko-edukacijski centar Grpašćak Clinica studio, Šesnić&Turković, Revolucija dizajna