Signalistika arheološke zone Salona Bojan Sivački, Lana Vitas Gruić