Otkrivanje Dalmacije: Dalmacija u putopisima, na slikama i fotografijama Damir Gamulin