Visovac: Duhovnost i kultura na Biloj Stini Bachrach & Krištofić