Integralni dizajn “Salona – Grad Solin” Bojan Sivački, Lana Vitas Gruić