30 slova za 30 godina Studija dizajna Borna Batinić, Nola Bokun, Matea Bulić, Melani Čop, Nino Dolenc, Ivan Đukez, Ian Farkaš, Tessa Gotthardi-Pavlovsky, Katarina Hrabar, Elmedina Karabegović, Hana Krajčević, Monika Markić, Luciana Medić, Hana Miličević Ana Nikšić, Marijana Puljiz, Irma Magdalena Ranok, Julia Simeonov, Luka Šimunović, Silvija Topić, Rudolf Zver